pealkiri
Saaremaa Vallavalituse teeninduskvaliteedi hindamine ja analüüs
Service Quality Assessment and Analysis in the Local Government of Saaremaa Parish
autor
Mandel, Singa
märksõnad
klienditeenindus,usaldusväärsus
kindlustunne,reageerimisvõime
customer service,reliability
empathy
confidence,
responsiveness
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel