title
Keevitusprotseduuride atesteerimise problemaatika nafta- ja gaasitööstuses
Features of welding procedure qualification in oil and gas industry
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access