title
Naeri rosetiviiruse mutatsioonanalüüs Arabidopsis thaliana translatsiooni initsiatsiooni faktorite eIF4G ja eIF(iso)4G perekonna mutantides
Mutational analysis of Turnip rosette virus in Arabidopsis thaliana translation initiation factor mutants of the eIF4G and eIF(iso)4G family
author
Mosona, Mikk
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Nummert, Grete
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information