title
Eesti haridus- ja teadusasutustevahelise autentimise ja autoriseerimise taristu äriprotsesside analüüs rahvusvahelise liidestuse võimaldamiseks eduGAINi vahendusel
Business Processes Analysis of Estonian Academic Authentication and Authorization Infrastructure to Enable Interfederating Through eduGAIN
author
Pilt, Piiu
supervisor
defence date
language