pealkiri
Eesti haridus- ja teadusasutustevahelise autentimise ja autoriseerimise taristu äriprotsesside analüüs rahvusvahelise liidestuse võimaldamiseks eduGAINi vahendusel
Business Processes Analysis of Estonian Academic Authentication and Authorization Infrastructure to Enable Interfederating Through eduGAIN
autor
Pilt, Piiu
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel