title
Valitsusasutuste ühtsele visuaalsele identiteedile ülemineku tunnetuslik mõju riigiametite senistele brändidele
The cognitive impact to the governmental agency brands that transitioned towards integrated visual identity of public service offices
author
Kuum, Maris
keywords
valitsusasutused
visuaalne identiteet
government offices
public institutions
visual identity
supervisor
defence date
language