title
Ida-Ukraina konflikti õiguslik analüüs
A Legal Analysis of the Conflict in Eastern Ukraine
author
Zaretskaya, Tatsiana
keywords
Ida-Ukraina
rahvusvaheline kuritegu
sõjakuritegu
ÜRO resolutsioon
agressioon
sõjategevus
Russian war against Ukraine
aggression
armed forces
forcible annexation
international court of justice
countermeasure to aggressor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network