title
Logistikaülesannete juhtimine tootmises muutliku nõudlusega EXTREME-MET ettevõtte näidise põhjal
Managing logistic objectives in production with volatile demand based on the example of company EXTREME-MET
author
Leppik, Anna
defence date
language