title
Tulirelvade käitumise animeerimine ja funktsionaalne simulatsioon
Animation and Functional Simulation of Firearm Behaviour
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.