title
Autokatusele paigaldatava mitmel kaameral põhineva kaamerasüsteemi ideelahendus
Conceptual design of car roof mounted multiple camera based camera system
author
Suursild, Simo
supervisor
defence date
language