title
Täis- ja osakoormate rahvusvaheliste maanteeevedude optimiseerimise võimalused ACE Logistics Estonia AS näitel
The Possibilites for Optimizing the Full and Part Load in International Road Transport based on ACE Logistics Estonia AS
author
Arusaar, Lauri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal