title
Äri- ja süsteemianalüüs ERP süsteemi kasumlikkuse mooduli lisamiseks
Business and System Analysis for Adding Profitability Module to ERP System
author
Toom, Maria-Helena
supervisor
defence date
language
department / college