title
Vaimset tööd tegevate töötajate tervist ohustavad tegurid ja terviseedendus: Riigikogu Kantselei näitel
Role of ethical evalutation criteria in proactive public services from the point of view of policy makers: the case of Estonia
author
Luhaoja, Gertrud
keywords
töötajate tervis
vaimne töö
tervist ohustavad tegurid
workers`health
office work
health risks
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus