title
Strateegilise personaliarenduse edendamine Eesti Energia näitel
Advancing strategic human resource development on the example of Eesti Energia
author
Lill, Jaanika
keywords
strateegiline personaliarendus
strateegilise personaliarenduse protsess
õppimist toetav organisatsioonikultuur
kompetentsimudelid
strategic human resource development process
learning culture
competency models
description
Sisukokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Ligipääs lõputööle on piiratud, avalikustamise piirang 5 aastat.