pealkiri
Strateegilise personaliarenduse edendamine Eesti Energia näitel
Advancing strategic human resource development on the example of Eesti Energia
autor
Lill, Jaanika
märksõnad
strateegiline personaliarendus
strateegilise personaliarenduse protsess
õppimist toetav organisatsioonikultuur
kompetentsimudelid
strategic human resource development process
learning culture
competency models
kirjeldus
Sisukokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Ligipääs lõputööle on piiratud, avalikustamise piirang 5 aastat.