title
Sisekommunikatsioon puusärke tootvates Eesti ettevõtetes
Internal communication in Estonian companies producing coffins
author
Reinu, Anne-Mall
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network