title
Deformeeritavate kehade löök-katseseade
Test bench for impact testing of deformable bodies
author
Melero, Gabriel Corchete
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit