title
Klassifitseerimise algoritmi abil e-õppe süsteemis tudengite väljalangemise ennetamine informaatika aine näitel
Predicting students dropout by using classification algorithm on the example of informatics in the e-learning system
study program
defence date
language