title
Toidupiiranguga ja –piiranguta 2- kuni 9-aastaste laste toitumise analüüs
Nutrition analysis of children with and without dietary restrictions in age 2 – 9 years
keywords
toidutalumatus
toidupiirang
toitumissoovitused lastele
piimaallergia
childrens nutrition
food intolerance
food restriction
recommendation for childrens diet
milk allergy
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access