title
Lepingulise esindaja menetluskulude hüvitamine tsiviilasjades Eesti ja Soome näitel
Reimbursement of contractual representative’s procedure expenses in civil matters by examples of Estonia and Finland
author
Riivits, Tanel
keywords
menetluskulude hüvitamine
lepinguline esindaja
tsiviilvaidlus
contractual representative
legal assistance costs
supervisor
Sorga, Margus
defence date
language