title
Mathematical and Physical Modelling of Dynamic Electrical Impedance
Dünaamilise impedantsi matemaatiline ja füüsikaline modelleerimine
author
Giannoukos, Georgios
keywords
fluidic impedance
physical models
electrical equivalent circuits
vascular system
neurons and neural networks
hüdrauliline impedants
füüsikalised mudelid
veresoonkond
neuronid ja neuronvõrgud
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789949239856 (publication)
ISBN 9789949239863 (pdf)
ISSN 14064731
language