title
Nanosatelliidi trükkplaadi termiline analüüs
Thermal Modeling of Printed Circuit Board In a Nano Satellite
author
Ashu-Bob, Giresse
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information