pealkiri
IT teenindussoovide portaali kasutamine IT Service Management rakenduste baasil Tartu Ülikooli Narva Kolledži näitel
The Use of the IT Self-service Portal based on the IT Service Management Applications as in the Case of Narva College of the University of Tartu
autor
Kodotšigov, Pavel
märksõnad
infotehnoloogia teenuste haldus
IT teenindussoovide portaal
teenuste käitlus
TCO
OTRS
Service Operation
IT Self-service Portal
Information Technology Service Management
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel