pealkiri
Tiheasustusalal hajaasustusala iseloomuga kinnistu keskkonnasäästlikud ja optimaalsed veevarustuse lahendused
Sustainable and Optimal Water Supply Solutions for a Property with Scattered Dwelling in Densely Populated Area
autor
Haabel, Heldi
märksõnad
hajaasustusalad
tiheasustusalad
pinnasevesi
liigvesi
veevarustuse lahendused
scattered dwelling area
stormwater
excess water
water supply solutions
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel