title
Tiheasustusalal hajaasustusala iseloomuga kinnistu keskkonnasäästlikud ja optimaalsed veevarustuse lahendused
Sustainable and Optimal Water Supply Solutions for a Property with Scattered Dwelling in Densely Populated Area
author
Haabel, Heldi
keywords
hajaasustusalad
tiheasustusalad
pinnasevesi
liigvesi
veevarustuse lahendused
scattered dwelling area
stormwater
excess water
water supply solutions
supervisor
defence date
language