pealkiri
Karjääri- ja kaevanduse põlevkivi põletamisel tekkinud SO2 heitmete võrdlusanalüüs
Comparative analysis of emission of sulphur dioxide in quarry and mine shale burning processes
Сравнительный анализ выбросов диоксида серы при сжигании карьерного и шахтного сланца
autor
Korbut-Fedulova, Oksana
märksõnad
põlevkivi energeetika
välisõhu saastenormid
väävlipüüdmissüsteem (DeSOx)
kütuste põletamine
suitsugaaside kuivpuhastus
oil shale power enigneering
ambient air pollution standards
sulphur catching system (DeSOx)
fuels combustion
fuel gases dry cleaning
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information