pealkiri
Ootused müügiesindaja isikuomadustele ja rollidele Southwestern Company noorte ja TTÜ Tallinna Kolledži tudengite näitel
Expectations on Characteristics and Roles of a Sales Representative According to Young People of Southwestern Company and Tallinn College of TUT Students
autor
Kristerson, Martin
märksõnad
kognitiivsete kallete teooria
müügiesindaja
cognitive bias theory
sales-representative
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel