pealkiri
Naftatööstusettevõtete finatsseisundi hindamine aastatel 2012-2015 USA ja Norra suuremate ettevõtete näitel
Financial Condition Assessment in American and Norwegian Oil Industry Companies during 2012-2015
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel