pealkiri
Riikidevahelises lapsendamises laste kaitseks tehtava koostöö konventsioon - selle rakendamine lapse õiguste kaitse kontekstis
The Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Inter-country Adoptions - its applicability in respect of the protection of the child
autor
Ylönen, Sofia Helena
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.