pealkiri
Maksukuulekuse mõjutegurite tajumine Eesti ettevõtetes. Miks on varjatud töötasu maksmine enamlevinud väikestes ettevõtetes?
Perception of Tax Compliance Factors among Estonian Enterprises. Why is Unreported Employment Most Prevalent in Smaller Enterprises?
autor
Niinemets, Epp
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel