pealkiri
Põlevkivi koospõletamine teist tüüpi kütustega CO2 heitmete vähendamise eesmärgil
Joint combustion of oil shale with different kinds of fuel to decrease СО2 emissions
Совместное сжигание сланца с другими видами топлива с целью снижения выбросов CO2
märksõnad
puidukütus
CO2 heitmete vähendamine
co-firing
wood fuel
reducing CO2 emissions
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information