pealkiri
Tööpõimituse ja töötajakogemuse seosed organisatsioonis püsimise ja töösooritusega
Job embeddedness and employee experience relationships with employee retention and work performance
kaitsmiskuupäev
keel