pealkiri
Kalkulaator soojustusmaterjalide keskkonnateadlikuks valikuks
An assessment tool for environmentally conscious selection of thermal insulation materials
autor
Raudik, Jan Markus
märksõnad
soojustusmaterjal
ökoloogiline jalajälg
sisendenergia
hoonete soojustamine
olelusring
keskkonnateadlik valik
insulation material
ecological footprint
embodied energy
buildings insulation
environmentally conscious selection
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel