pealkiri
Maleiinanhüdriidiga modifitseeritud termopolümerisatsiooni naftapolümeervaikude happearvu määramise metoodika väljatöötamine
Working out methods for determination of acid number of thermal polymerization petroleum-polymeric resins modified by maleic anhydride
Разработка методики определения кислотного числа нефтеполимерных смол термической полимеризации, модифицированных малеиновым ангидридом
autor
Lõssenko, Irina
märksõnad
naftapolümeervaigud
maleiinanhüdriid
termopolümerisatsioon
modifitseeritud lahus
potentsiomeetrilise titraator
fraktioon C9
petroleum-polymeric resins
maleic anhydride
modified solvent
potentiometric titrator
fraction C9
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information