pealkiri
Rahvatervise ja eraelu puutumatuse tasakaalustamine: kodanike suhtumine kaasaskantavate tehnoloogiate kasutamisse riigi poolt rahvatervise kriisides
Balancing public health and privacy: an exploration of citizen privacy attitudes towards governmental use of wearable technologies in public health crises
autor
Milne, Grace Annalise
kaitsmiskuupäev
keel