pealkiri
Crash Locking Tongue turvavöö keele painutusrakise hooldamis- ja seadistamisjuhendi väljatöötamine ning kaitseabinõu projekteerimine
Development of maintenance and setting up manual for Crash Locking Tongue bending stamp and designing of the protective measure
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
piiratud ligipääs
limited access