pealkiri
Vahistamine Eesti Vabariigis – põhiõiguste riive ja rikkumise piiritlemine
Detention in Republic of Estonia – violations of constitutional rights
juhendaja
Põbo, Margo
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.