pealkiri
Seosed kaugtöö, töösoorituse ning erinevate meeskondade keskastme juhtide juhtimisstiilide vahel tootmisettevõtte näitel
Relationship between remote work, work performance and middle managers' leadership styles in different teams: the case of a manufacturing company
autor
Endeberg, Susanna
kaitsmiskuupäev
keel