pealkiri
Töökoha ergonoomilisuse mõju tootmistöötajate töörahulolule ning ohutusjuhtimissüsteemi hindamine ettevõtte X näitel
The impact of ergonomic workplace on the manufacturing workers’ job satisfaction and the valuation of safety management system based on the example of enterprise X
autor
Moones, Egle
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel