pealkiri
Majandusaasta aruannete mittetähtaegse esitamise põhjused Eestis
Reasons for Late Filings of Annual Reports in Estonia
märksõnad
aruandluse olulisus
mittetähtaegne aruannete esitamine
hilinemise põhjused
kaitsmiskuupäev
keel