title
Majandusaasta aruannete mittetähtaegse esitamise põhjused Eestis
Reasons for Late Filings of Annual Reports in Estonia
keywords
aruandluse olulisus
mittetähtaegne aruannete esitamine
hilinemise põhjused
defence date
language