pealkiri
2,6-Dimetoksütolueeni katalüütiline oksüdeerimine vedelfaasis
The oxidation of 2,6-dimethoxytoluene in liquid phase
autor
Aman, Martin
märksõnad
metüülbenseen
2,6-dimethoxytoluene
2,6-dimethoxybenzoic acid
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel