pealkiri
Uute metoodikate väljatöötamine õppeaines Instrumentaalanalüüs Keemiatehnoloogia õppekava raames
Development of new methods for instrumental analysis within the frames of the study program Chemical Technology. Разработка новых методик по инструментальному анализу в рамках учебной программы «Химические технологии»
autor
Bugrova, Irina
märksõnad
glütserool
etüleenglükool
potentsiomeetria
glycerin
ethylene glycol
thin-layer chromatography
direct potentiometry
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal