pealkiri
Eesti biometaani ressursside kasutuselevõtu analüüs
Analysis of the biomethane resources deployment of Estonia
autor
Vohu, Villem
märksõnad
ressursside logistika
tanklataristu
turutõkked
turu arendamise meetmed
herbaceous biomass resources
impact on the economy
gas station infrastructure
barriers to market access
market development measures
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel