pealkiri
Riigi ja finantssektori koostöö jätkusuutlike poliitikate elluviimisel Eestis
Collaboration between public and financial sector in implementing sustainability policies in Estonia
märksõnad
jätkusuutlikud poliitikad
sektoriteülene koostöö
ÜRO kestliku arengu eesmärgid
sustainability policies
cross-sectoral cooperation
UN Sustainable Development Goals
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel