pealkiri
Põhjendatud kuriteokahtlus ja kahtlustatava õigus tutvuda toimiku materjalidega vahistamis- ja kohtueelses menetluses
Reasonable suspicion of criminal activity and the suspect’s right to examine the materials of the file during arrest and pre-trial procedure
autor
Piirimäe, Tairi
märksõnad
inimõiguste ja põhivabaduste konventsioon
kriminaalmenetluse seadustik
kahtlustatava õigused
Code of Criminal Procedure
the suspect’s rights
kaitsmiskuupäev
keel