pealkiri
Metodoloogia arendus väävli tuvastamisel põlevkivis kasutades röntgenfluorestsents spektromeetriat
Methodology development for sulphur detection in oil shale using X-ray fluorescence spectrometry
autor
Leht Erki
juhendaja
Konist Alar
Kalda Jaan
kaitsmiskuupäev
keel