pealkiri
Tuumaenergiajaama tasuvusanalüüs Eesti näitel
Cost-benefit analysis of nuclear power plant in Estonia
autor
Murašina, Jekaterina
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus