pealkiri
Tuletisinstrumentide kasutatavus ettevõtte Skeleton Technologies finantsriskide juhtimisel perioodil 2016–2020
Usability of Financial Derivatives in Financial Risk Management of Skeleton Technologies in 2016–2020
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit