pealkiri
Eesti COVID-19 kontaktjälitusrakenduse tajumise hindamine. Vastuvõtu ja mõju uurimine (Hoia edusammud ja läbikukkumised)
Assessing the perception of the Estonian COVID-19 Contact Tracing App. An investigation into the adoption and impact (successes and failures of HOIA)
märksõnad
Success
Bluetooth-Based Approach
Decentralised Architecture
Privacy
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus